Industriell Vägning

Bandvågar, Vågbandmatare, Massflödesmätare och Industrivågar

S-E-G är ett av få företag i världen som specialiserat sig på industriell vägning. Under mer än 50 år har vi samlat unika erfarenheter inom våra specialområden bandvågar, massflödesmätare, nivåmätning och flerkomponents doservågar. Vi har levererat tusentals utrustningar för skilda vägningsuppgifter inom snart sagt alla branscher världen över. Via ett nätverk av representanter och materialhanteringsspecialister tillhandahåller vi engineering, support och service världen över.
I Sverige erbjuder S-E-G service och teknisk support från våra kontor i Stockholm och Helsingborg, samt genom externa servicebolag. Kontakta vår serviceavdelning på telefon: 08-764 74 00

Vi väger tungt i industrin

Ända från början har vi konstruerat och tillverkat alla vitala delar i våra vågsystem. Produkterna innefattar vågmekaniska element, töjningsgivare, kompletta lastgivare, våginstrument, styrautomatik och en lång rad tillbehör till dessa. De viktigaste produkterna är patenterade i ett stort antal länder.