Nivåmätning

Tillförlitlig nivåövervakning du kan glömma – Den bara fungerar

Nivån skall mätas på många ställen. I silos och fickor, i tankar och behållare, där skall det ske med kraftiga don. Riktig vägning ger den rätta lösningen. Det vet våra kunder. I tusentals förrådsbehållare och processer finns våra utrustningar för nivåövervakning. Säkra och utan rörliga delar.