Massflödesmätare

Coriolis Massflödesmätare typ CO-

Material som flygaska, mjölkpulver, stärkelse och många andra material är ofta svåra att väga, men behovet av rätt viktvärde för att en process skall fungera är större än någonsin. Då Massflödesmätare typ CO- använder sig av massa-acceleration istället för gravitation för att bestämma vikt så kan många traditionellt “svåra” material mätas med mycket hög repeterbarhet och noggrannhet.

Egenskaper:

 • Riktig massabestämning, oberoende av materialets densitet eller installationsplats.
 • Flödesmätaren installeras direkt i ett vertikalt materialflöde, i vissa fall tillsammans med skruvmatare etc.
 • Helt kapslad för dammfri arbetsmiljö Inga ömtåliga delar i kontakt med materialet.
 • Få rörliga delar och ett robust utförande medför säker mätning och lång drifttid utan stopp.
 • Den ojämförligt goda långtids-stabiliteten gör massflödesmätaren perfekt för kontinuerlig mätning.
 • Ingående standardkomponenter medger säker leverans och tillgång på reservdelar.
 •  

   

  Mer om massflödesmätare >>>